Minäkuva -taidepajan konsepti & brändi

Minäkuva on taidepaja, jossa maalataan abstrakti taideteos itsestä. Anna-Katri Hänninen on kehittänyt työpajamuotoisen menetelmän, joka on saavuttanut laajaa suosiota erilaisten yhteisöjen keskuudessa välineenä syventää omaa itsetuntemusta ja tutustua muihin taiteen keinoin. Anna-Katri Hänninen on ohjannut lukuisia Minäkuva-taidepajoja ja tuottanut Minäkuva-verkkokurssin. Eevamari Lahtinen laati Minäkuvalle viestintäsuunnitelman, joka kiteyttää Minäkuvan ilmeen, tone of voicen sekä ydinviestit kohderyhmittäin. Anna-Katri Hänninen on suunnitellut Minäkuvalle logon, jonka Eevamari Lahtinen animoi. Lukuisat Minäkuva-potretit ja videot ovat Anna-Katri Hännisen tuottamia.